1. Ana Sayfa
  2. KÜLTÜR-SANAT
  3. Nar ve Mitoloji: Anadolu kültüründe nar…

Nar ve Mitoloji: Anadolu kültüründe nar…

nar ve mitoloji

Nar, Yunan mitolojisinde doğum ve evlilik tanrıçası olarak bilinen Hera’ya adanmış bir meyvedir. Paganizm başta olmak üzere tüm dinlerde bereket, bolluk, şans ve doğurganlığı simgeler. Nar ve mitoloji arasındaki bağ Yunan kültürüyle sınırlı kalmayıp İskandinav coğrafyasına kadar uzar ve aynı anlamı taşır. Narın hikayesi dünyanın her yerinde aynıdır. Nar, tüm din ve kültürlerde bereket ve doğumu simgeler. Doğum ve bereket, binlerce yıl öncesinde bir biriyle özdeşleşmiş iki farklı kavramdır. Hem Anadolu mitolojisinde hem de Yunan mitolojisinde kadın bereket demekti, soyu devam ettirendi. Kadının olduğu yerde hayat devam eder ve bereket hiç eksik olmazdı…

Önerilen Yazı
Tarih öncesi çağlardan günümüze Anadolu’da yemek kültürü…

Anadolu Kültüründe Nar

Anadolu, Pagan, Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar için çok büyük öneme sahiptir. Anadolu’da nar, farklı isimlerle bilinse de hep aynı şeyi simgeler: Bereket! Anadolu topraklarında nar, binlerce yıldır bolluğu, bereketi, cinselliği ve kadınlığı sembolize ettiği bilinir ve bu düşünce günümüze kadar sirayet etmiştir. Öyle ki bir kadının kolayca hamile kalması, bebeğin rahimde tutunabilmesi için evlilik çağındaki kadınlara nar yedirilirdi. Bu geleneğin günümüzde de devam ettiği görülür…

nar ve mitoloji

Nar ve Mitoloji

Binlerce yıldır bin bir derde deva olan nar, besinler arasında en faydalı olanı olarak kabul edilir. Narın faydaları henüz antik çağlarda keşfedildiğinden mucizevi bir besin olduğuna inanılmış ve bütün hastalıklara şifa olarak nar kullanılmıştır. Nar, şifa kaynağı olduğundan narın olduğu yerde sağlık, bereket, afiyet ve bolluk vardır. Bu yüzdendir hem Anadolu hem de Yunan mitolojisinde nar, bereketi ve doğurganlığı simgeler.

Yunan mitolojisindeki Demeter, Anadolu mitolojisinde Kibele, Mısır mitolojisinde İsis, Sümer mitolojisinde İştar bereket, doğurganlık, cinsellik ve aşk tanrıçalarıdır. Tüm bu tanrıçaların bir diğer ortak noktası da sembollerinin nar olmasıdır. Bu tanrıçaların etrafındaki bitkiler, başındaki taçlar hep nardan ibarettir. Etraflarında nar ağaçları başlarında nar çiçekleri olur.

Antik çağlarda tüm inançlar, doğadan gelirdi. Doğada görülen her mucizevi olaya kutsiyet atfedilirdi. Örneğin kadınların doğum yapması, baharda çiçeklerin açması gibi… Doğumu kadın gerçekleştirdiğinden doğada meydana gelen her başlangıç tanrıçalara (kadın) atfedilirdi. Ana tanrıça (bereket, bolluk) tanrıçalardan biri herhangi bir nedenden doğadan elini çekerse doğanın döngüsü durur ve kuraklık ve yokluk başlardı. Her toplumun geçmiş kültüründe yer alan bereket figürünü kadın tanrıçalar simgelerdi. Tanrıçaları bindir derdin dermanı yazın habercisi nar temsil ederdi…

Yorum Yap

Yorum Yap