1. Ana Sayfa
  2. KÜLTÜR-SANAT
  3. Yunan Mitolojisi ve On İki Olimposlu Tanrı

Yunan Mitolojisi ve On İki Olimposlu Tanrı

featured

Belki de tarihi en şaibeli ve en merak edilen hikayesi Olimpos Dağı efsanesidir. Neredeyse Doğu Avrupa’nın tamamını ilgilen Olimpos Dağı ve Tanrıları, Yunan Mitolojisine göre tanrıların yaşadığı yer olarak değerlendirilir. Olimpos Dağı bazı araştırmacılara göre ise cenneti ifade etmektedir. Dünyada adaleti sağlayan ve insanların kaderini belirleyen tanrılar ve tanrıçalar gerektiğinde cennetten yani Olimpos Dağından yeryüzüne inebilir ve olaylara bizzat müdahale ederdi…Olimpos Dağı, Yunan Mitolojine göre çok tepeli bir yerdir ve her tanrı ayrı bir tepede yaşardı. Kendi halinde doğal, huzurlu ve hayat dolu bir yer olan Olimpos Dağı’nda tanrı ve tanrıçalar müzik dinler ve neşe içinde hayatlarını sürdürürdü… 

Önerilen Yazı
Asklepion Sağlık Merkezi

Tanrıların Tanrısı Zeus

Dünyanın kaderini belirleyen ve yeryüzündeki düzeni sağlayan Olimposlu Tanrıların başı Zeus’tur. Zeus, tanrıların tanrısıdır. Antik Yunan’da Zeus olarak adlandırılan tanrıların tanrısı Roma İmparatorluğunda Jüpiter olarak isimlendirilir. Zeus annesi, Kronos’un ve Rhea’dır. Kronos, evhamlı bir babadır ve çocuklarının ilerde onu tepeleyeceğine inandığı için doğan her çocuğunu yutarak yok eder. Rhea, son doğan çocuğu Zeus’u kocasından saklayarak İda Dağında büyütür. Zeus, büyüyüp güçlendiğinde babasına karşı çıkarak onunla mücadele eder ve babasına karşı galibiyet kazanır. Zeus kardeşlerini babasının midesinden çıkararak onları kurtarır. Kardeşlerini kurtaran Zeus, göklerin ve yerlerin hakimi olurken kardeşi Poseidon’a denizleri, Hades’e yer altını verdi. Bu efsaneden dolayıdır ki Zeus, tanrıların tanrısı olarak anılır. Dünya düzenini tayin eden Zeus adaletli bir o kadarda acımasız cezalar verirdi…

yunan-mitolojisi

12 Olimposlu Tanrı İsimleri ve Özellikleri

Zeus

Tanrıların tanrısı olan Zeus, yeryüzündeki düzeni korumaktan sorumluydu. Adil bir lider olduğu söylense de en acımasız cezalarıyla da ün yapmıştır. Yunan mitolojisi Zeus’un çocuklarından ve kardeşlerinden meydana gelmiştir.

Poseidon 

Zeus’un kardeşi Poseidon, denizlerin hakimidir. Elindeki üç dişli yabayla tüm denizlerden sorumlu olan tanrıdır. Yeryüzünde meydana gelen depremler de Tanrı Poseidon kontrolündedir

Hera

Zeus’un hem sevgilisi hem de kardeşi olan Hera, kıskançlıkları ve hırsları yüzünden pek de sevilmeyen bir tanrıçadır. Hera, evliliklerin korunmasından ve kadınların doğumlarını kolaylaştırmadan sorumlu tanrıçadır.

Demeter

Homeros’un destanında güzel saçlı kraliçe olarak geçen Demeter, tarımın, bereketin, doğurganlığın, mevsimlerin ve anne sevgisinin tanrıçasıdır. İnsanlara tarımı öğreten Demeter, özellikle buğdayla özdeşleşmektedir.

Athena 

Zeus’un kızı olan Athena, babası tarafından yutularak yok edilmek ister. Babasının kafasından dünyaya gelen Athena, tepeden tırnağa zırhlı elbiseler giyinmiş vaziyette dünyaya gelir. Bilgeliği, sanatı, zekayı ve savaşı temsil eder.

yunan-mitolojisi

Ares

Yunan Mitolojisinde savaş tanrısı olan Ares, Homeros’un İlyadasında kaba kuvvetin ve zorbalığı ile yazılır. Truva Savaşında Truvalıların yanında yer alan Ares, Yunanlıların öfkelenmesine neden olmuştur.

Artemis

Birçok kültürde sevilen ve sayılan Tanrıça Artemis, Zeus’un kızı ve Apollon’un kız kardeşidir. İnsanları salgın hastalıklardan korur ve hastaların şifa bulmasını sağlardı. İlyada Destanı’nda doğa tanrıçası ve hayvanların efendisi olarak geçer.

Apollon 

Zeus’un oğlu Apollon, müziğin, sanatın ve ışığın tanrısıdır. Tarih kitaplarında Anadolu’da yaşadığı ve doğaya hükmettiği yazar. Apollon’a adanan tapınaklar bir nevi şifahane hüviyetindedir ve hastalar şifa bulmak için Apollon tapınaklarını ziyaret eder.

Afrodit 

Aşkın ve güzelliğin tanrısı olan Afrodit, cilvesi ile birçok erkeği tesiri altında bırakmıştır. Troya Savaşında Troyalı Paris’i destekleyen Afrodit, denizlerin köpüklerinden doğar.

Hermes

Zeus’un oğlu olan Hermes, tanrıların en uyanık ve hızlısı olandır. Ayaklarında kanatları olduğundan dolayı çok hızlı olan ve her yere zamanında yetilen Hermes, Zeus’un habercisi görevindedir. Kaplumbağa kabuğundan ve koyun bağırsağından liri yaparak annesine ve babasına şarkılar söyler.

Hephaistos

Afrodit’in kocası Hephaistos, demircilikle uğraşır. Yunan Mitolojisinde zırhlar ve silahlar üreten savaş tanrısıdır.

Dionysos 

Şarap, müzik ve eğlencenin tanrısı Dionysos, klasik Yunan tiyatrosunun kurucusu sayılır. Baharın geldiği kutlamalar Dionysos’un adına düzenlenir. Şarap ve sanatın tanrısıdır…

Yorum Yap

Yorum Yap